SensoHome

Badanie interakcji między budynkiem a użytkownikiem

http://ii.pw.edu.pl/kowalski/SensoHome


Henryk A. Kowalski, Jacek Wytrębowicz, Grzegorz Mazur

Instytut Informatyki,

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Politechnika Warszawska

 

Karol Bandurski

Instytut Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska

 

W ramach projektu

Kampus Nowych Technologii „Kampus+”

 http://www.kampusplus.pl   https://pl-pl.facebook.com/KampusPlusPL

 

 

Celem projektu SensoHome jest utworzenie rozległej bezpiecznej sieci IoT gdzie moduły pomiarowe zainstalowane w lokalach mieszkalnych tworzą sieć pomiarową do monitorowania na bieżąco parametrów komfortu użytkowników.

 

Sieć SensoHome składa się z siedmiu podsieci zainstalowanych w siedmiu budynkach na terenie Living Lab Zamienie.

 

Każda podsieć posiada:

·         osobny koncentrator,

·         moduły pomiaru powietrza,

·         moduły czujnikowe.

 

Każdy moduł czujnikowy posiada czujniki:

·         temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego,

·         promieniowania (bezdotykowy pomiar temperatury),

·         natężenie oświetlenia oraz parametrów ruchu i położenia.

 

Przewidywany jest czas pracy modułu czujnikowego przez okres ponad jednego roku (bateria).

 

Moduły czujników będą mocowane do punktów pomiarowych:

·         skrzydła okienne,

·         drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne

·         oraz ściany konstrukcyjne lokali.

 

Pozwala to na:

·         identyfikację zmiany położenia drzwi/skrzydła okna,

·         określenie rodzaju zmiany położenia skrzydła okna:

o   rozszelnienie, uchylenie, otworzenie,

·         ilościowe określenie stopnia zmiany położenia drzwi/skrzydła okna:

o   kąt uchylenia, kąt otworzenia,

·         ilościowe określenie kąta otworzenia drzwi.

 

 

W projekcie zostanie zastosowana sieć rozległa z bezprzewodową komunikacją dwuzakresową:

·         pasmo podstawowe: ISM 868 MHz, protokół komunikacji IEEE 802.15.4

·         pasmo dodatkowe ISM 2.4GHz,  protokół Bluetooth 5

 

Jest możliwość zastosowania innych protokołów komunikacyjnych:

·         np. Zigbee, 6LOWPAN, Thread

 

Przewidywane jest zainstalowanie:

·         7 koncentratorów,

·         ok 100 modułów pomiaru powietrza

·         ok 600 modułów czujnikowych.

 

Tworzona infrastruktura będzie umożliwiała wykonanie różnych badań i opracowań, np.:

·         Opracowanie aplikacji obsługi gromadzenia i udostępniania danych pomiarowych.

·         Opracowanie aplikacji do komunikacji z użytkownikiem przy zastosowania urządzeń mobilnych typu smartfon.

·         Rozwój metod interakcji z użytkownikiem, a w szczególności sposobów zbierania informacji zwrotnej od użytkownika.

·         Monitorowanie i wizualizowanie stanu urządzenia (obiektu) na bieżąco. Sprawdzanie/kolekcjonowanie różnych informacji nt. obiektu.

 

·         Badanie oświetlenia i wentylacji.

·         Połączenie opracowanych rozwiązań z innymi technologiami Smart Building, np. z systemami wentylacyjnymi i klimatyzacją.

·         Prowadzenia badań i pomiarów wytrzymałości danych konstrukcji na czynniki atmosferyczne w szczególności na „destrukcję przez wiatr” (pomiary drgań ścian i okien).

 

·         Badanie przydatności sieci typu „mesh” do tworzenia bezpiecznych sieci wielowęzłowych IoT.

·         Badanie wpływu zakłócającego sąsiednich sieci pracujących w tym samym paśmie radiowym w celu określenia optymalnych poziomów mocy nadajników IoT.

·         Badanie technicznych możliwości budowania bezpiecznych rozległych sieci IoT z komunikacją bezprzewodową.

·         Rozwój metod pomiarowych z zastosowaniem rozległych sieci z komunikacją bezprzewodową (np. sygnatura czasu).

 

19.12.2017