IoT - Internet Rzeczy procesory sygnałowe
IoT_MiniProject
CC2650STK

IoT MiniProject: Sensor to Internet


Atrykuły w miesięczniku   Elektronika Praktyczna  Seria: Systemy dla Internetu Rzeczy
 • (1): Zestaw CC2650 SensorTag, EP 12/2016
 • (2): Użytkowanie zestawu CC2650 SensorTag, EP 1/2017
 • (3): Moduły rozszerzeń DevPack dla zestawu SensorTag, EP 2/2017
 • (4): Zestaw CC1310 LaunchPad, EP 3/2017
 • (5): System operacyjny czasu rzeczywistego TI-RTOS – pierwszy program, EP 4/2017
 • (6): System operacyjny czasu rzeczywistego TI-RTOS – zadania i przerwania, EP 5/2017
 • (7): Bluetooth Low Energy, EP 6/2017
 • (8): Zestaw startowy CC2650 LaunchPad, EP 7/2017
 • (9): Zestaw startowy CC1350 LaunchPad, EP 9/2017
 • (10): Zestaw CC1350 SensorTag, EP 10/2017
 • (11): Bezprzewodowa sieć czujników z transmisją dwupasmową, EP 11/2017
 • (12): Oprogramowanie narzędziowe dla układów CC26xx i CC13xx platformy SimpleLink, EP 12/2017
 • (13): Zestaw CC26x2R1 LaunchPad, EP 1/2018
 • (14): Podglądanie ruchu w sieci radiowej z protokołem IEEE 802.15.4, EP 2/2018
 • (15): Zestaw CC1352R1 LaunchPad, EP 5/2018
 • Układy scalone z obsługą Bluetooth 5, EP 5/2018
 • (16): Dynamiczne monitorowanie prądu zasilania układu SoC, EP 6/2018
 • (17): Jednoczesna komunikacja radiowa z użyciem dwóch protokołów i w dwóch pasmach, EP 8/2018
 • (18): Praca z jednoczesną komunikacją radiową z użyciem dwóch protokołów i w dwóch pasmach, EP 9/2018
 • (19): Bezpieczeństwo transmisji z protokołem Bluetooth Low Eenergy, EP 10/2018
 • (20): Sieć z protokołem Thread, 11/2018
 • (21): Zestaw Nordic Thingy:52 IoT Sensor Kit, 12/2018
 • (22): Układy scalone z obsługą mobilnej komunikacji IoT, 1/2019
 • (23): Wtyczka nRF52840 Dongle, 2/2019
 • (24): Układ scalony STM32WB55, 3/2019
 • (25): Dokładna lokalizacja w pomieszczeniach w standardzie Bluetooth v5.1, 4/2019
 • (26): Układy scalone z obsługą protokołu Thread, 5/2019
 • (27): Wgląd w układy SoC (System on Chip), moduły SiP (System in Package) oraz elastyczne układy SoP (Silicon-on-Polymer), 6/2019
 • (28): Technologia Bulk-Acoustic-Wave (BAW), 7/2019
IoT_SummerSchool_ban1.png

iot-issThe course gives the basis for Internet of Things (IoT) engineering.

ps/index.html
ps

Strona główna przedmiotu Systemy dla Internetu rzeczy (SIR).

edspa/index.html
edspa

The Systems for Internet of Things (ESIT) course main page. We've just started 1th run of this course.

 

Akademia_IoT.png
stk.png

Akademia Internetu Rzeczy

wwwiotlogo2.jpg

4.06.2019  oraz ponownie 11.06.2019 g. 16.16 lab 9B WEiTI 

Darmowe warsztaty: "Od czujnika do Internetu" (Sensor to Internet). 

Celem warsztatów jest zrealizowanie odczytu danych pomiarowych z zestawu czujnikowego, przesłanie ich poprzez łącze radiowe w standardzie Bluetooth Low Energy do komputera jednopłytkowego Rapsberry PI oraz udostępnienie ich w czasie rzeczywistym w postaci strony sieci Internet. Zadanie jest realizowane bez konieczności programowania z zastosowaniem środowiska graficznego szybkiego prototypowania Node-RED.

6.04.2019 Dni Otwarte. Prezentacje w sali 9B Gmachu Elektroniki. Dni_Otwarte_2019.pdf   
Tematy: Procesory Sygnałowe (DSP) oraz Internet Rzeczy (IoT). Na początek moduł C2000 Piccolo F28027 Launch Pad. Potem sieć bezprzewodowa Bluetooth Low Energy z modułami Nordic Thingy:52 IoT Sensor Kit  oraz CC2650 SensorTag i dołączenie do chmury obliczeniowej. 

Już 25(26) odcinek nowej serii artykułów "Systemy dla Internetu Rzeczy" w Elektronice Praktycznej. 

17.01.2019  Właśnie startujemy inicjatywę  Akademia Internetu Rzeczy

28.09.2018 Od nowego semestru nowy przedmiot: Systemy dla Internetu Rzeczy (SIR).

14.01.2018 Od nowego semestru nowy przedmiot: Systems for Internet of Things (Internet Rzeczy). I cała seria artykułow w tym temacie w Elektronice Praktycznej.


English verison Napisz do autora