Henryk A. Kowalski 
Publikacje

>> www.ii.pw.edu.plkowalskipub


Właśnie wystartowałem z nową stroną dotyczącą publikacji. Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. (;)


Publikacje:

 1. H.A.Kowalski, "Metody automatycznego wykrywania zaburzeń rytmu serca w czasie rzeczywistym", Probl. Tech. Med.,vol.XX,Nr 1, str. 21-29, 1989r.
 2. H.A.Kowalski, "Metoda analizy sygnału EKG w czasie rzeczywistym", IX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, 26-28.06.1992, str. 42-45.
 3. Kowalski H.A., Skorupski A., "Komputerowe Wspomaganie Projektowania Systemów Analizy Sygnału EKG", Raport badawczy II-PW Nr 30/93, Warszawa, 1993.
 4. Skorupski A., Kowalski H.A., "Wieloprocesorowy system przetwarzania sygnałów analogowych", Konferencja "Oprogramowanie Komputerowych Systemów Czasu Rzeczywistego", Wrocław, 22-23.09.1994.
 5. Skorupski A., Wojciechowski D., Kowalski H.A., "Analiza sygnału EKG w czasie rzeczywistym", W: Konferencja "Stan i perspektywy rozwoju Inżynierii Biomedycznej w Polsce", Warszawa, 12-14 10. 1994,
 6. Kowalski H.A., Żochowska B., "Wizualizacja trójwymiarowa sygnału EKG", Raport badawczy II-PW Nr 12/94, Warszawa, 1994.
 7. Kowalski H.A., Skorupski A., "SPART: Real time spatial analysis of ECG signal", p.203. Proceedings "Computers in Cardiology 1995", Vienna, Austria, 10-13, 1995.
 8. Kowalski H.A, Skorupski A., "Prototyping of ECG analysis methods for real-time applications", p.54. MEDICON '95, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering (IFMBE), Conference abstracts", Jerusalem, Israel, 17-21 September, 1995.
 9. Kowalski H.A., Skorupski A., "Architektura wieloprocesorowego systemu przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym",pp.227-234. Proceedings of the II Conference on Real-Time Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995. Szklarska Poręba, 20-23.09.1995)
 10. Kowalski H.A., Skorupski A., "Wielokanałowa rejestracja sygnału EKG", str. 243-248. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995. VIII Krajowa Konferencja METROLOGIA, Warszawa, 18-20.10.1995.
 11. Kowalski H.A., Skorupski A., "Wspomaganie projektowania metod analizy sygnału EKG z zastosowaniem pakietu MATLAB", str.147-154. I Krajowa Konferencja Użytkowników MATLAB-a, 14-15 listpoad 1995, AGH, Kraków.
 12. Kowalski H.A., Skorupski A., "On line recording and analysis of biomedical analog signals", In: BIOSIGNAL 96, 13-th International Conference, Brno, Czech Republic, June 25-27, 1996.
 13. Kowalski H.A., Skorupski A., Wojciechowski D., Sionek P., Jędrasik P., Klat R., “Komputerowe systemy analizy sygnału EKG”, str. 523-530, I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering – CCATIE, Kraków, listopad, 1997r.
 14. Kowalski H.A., Skorupski A., “Analiza sygnału EKG: Walidacja z zastosowaniem bazy CSE”, str. 585-589, X Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Polska Akademia Nauk, Warszawa, grudzień, 1997r.
 15. Kowalski H.A., Skorupski A., Szymański Z., Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., “Computer analysis of electrocardiograms: Validation with the CSE database”, 2st International Congess of the Polish Cardiac society, September 4-6, 1998, Katowice, Poland.
 16.  Szymański Z., Skorupski A., Kowalski H.A., “QRS detection of ECG signal – validation of the detection algorithms using CSE database”, Institute of Computer Science Research Report, 6/99, Warsaw, 1999.
 17. Piliszek M., Kowalski H.A., Skorupski A., Porównanie metod analizy widmowej HRV z zastosowaniem systemu ICAR, ICS Research Report 21/2000, Warsaw, 2000.
 18. Kowalski H.A., Skorupski A., Szymański Z., System ICAR - procedura analizy HRV, ICS Research Report 20/2000, Warsaw, 2000.
 19. Skorupski A., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Sionek P., Jędrasik P., Szymański Z., Kacprzak P., Nieinwazyjna metoda wieloparametrycznej analizy sygnału EKG, ICS Research Report 22/2000, Warsaw, 2000.
 20. Bieliński M., Skorupski A., Kowalski H.A., Szymański Z., Adaptive algorithms for estiamtion of Power Spectral Density of HRV, ICS Research Report 2/01, Warsaw, 2001.
 21. Kowalski H.A, Skorupski A, Jędrasik P, Wojciechowski D, Kacprzak P, Zych R., Automatic Rhythm Analysis Using SPART Method. Proceedings „Computers in Cardiology”, 1999, Hannover, 27-30.09.1999. p.515-518.
 22. Kowalski H.A, Skorupski A, Szymański Z, Skowroński A, Wojciechowski D, Jędrasik P, Kacprzak P., Wizualizacja pętli wektorowych sygnału EKG, XI Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa, 2-4.12.1999, 675-678.
 23. Kowalski H.A, Skorupski A, Wojciechowski D, Szymański Z, Jędrasik P, Kacprzak P., Zych R., Use of SPART Method for Automatic Rhythm Analysis in Presence of Body Position Changes and Respiration Artifacts, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Chicago, July 23-28,200, Medical Phisics, vol. 27, no.6, 2000.
 24. Skorupski A., Kowalski HA Szymański Z, ICAR 2000 – komputerowy system akwizycji i analizy sygnału EKG: specyfikacja systemu, ICS Research Report 15/2000, Warsaw, 2000.
 25. Henryk A. Kowalski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański Wojciech Ziebla, Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Piotr Jędrasik, Cardiac Rhythm Analysis Using Spatial ECG Parameters and SPART Method, 9th International Conference onComputer Analysis of Images and Patterns, CAIP'2001, Warsaw, 5-7.09.2001.
 26. Dawidowski J., Skorupski A., Kowalski H.A., Szymański Z., Using artificial neural network for heart beats classification on the basis of the ECG signal. ICS Research Report 3/01, Warsaw, 2001.
 27. Wojciechowski D., Sionek P., Skorupski A., Kowalski H.A., Kowalewski M., Gniłka A., Pęczalski K., Stopczyk M., "Spectral domain analysis of HRV and respiratory rate in patents with vasovagal syncope during head-up tilt test", 10th International Congress CARDIOSTIM 96, Nice, France, 1996
 28. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Gniłka A., Mikołajewski A., Sionek P., Ozimek W., Wróblewska-Kałużewska M., “Heart rate variability in children after total repair of tetralogy of Fallot: An autonomic nervous system dysfunction?, The Second World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Honolulu, Hawaii, May 11-15, 1997.
 29. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Wróblewska-Kałużewska M., Gniłka A., Sionek P., Mikołajewski A., “Heart rate variability in children after total repair of tetralogy of Fallot”, VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias of the European Society of Cardiology, June 9-11, 1997, Athens, Greece.
 30. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Sionek P., Gniłka A., Wróblewska-Kałużewska M., “Heart rate variability in hildren after right ventriculotomy”, p.343, 4th European Conference on Engineering and Medicine, Bridging East and West, May 25-28, 1997, Warsaw, Poland.
 31. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Wróblewska-Kałużewska M., Skorupski A., Gniłka A., Mikołajewski A., Sionek P., Ozimek W., “Zmienność rytmu zatokowego u dzieci po całkowitej korekcji zespołu Fallota” , III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elekrokardiografii Nieinwzyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 03-05 kwiecień, Zakopane, 1997.
 32. Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., Kowalski H.A., Skorupski A., Sionek P., Lewandowski Z., Stopczyk M., Wróblewska-Kałużewska M., “Analiza zmienności rytmu zatokowego u pacjentów po całkowitej korekcji zespołu Fallota podczas prób prowokacyjnych”, str. 220-222, X Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Polska Akademia Nauk, Warszawa, grudzień, 1997r.
 33. Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., Kowalski H.A., Gniłka A., Skorupski A., Wróblewska-Kałużewska M., “Analiza spektralna zmienności rytmu zatokowego po operacji wrodzonej wady serca”, 1st International Congess of the Polish Cardiac society, September 4-6, 1997, Warsaw, Poland.
 34. Jedrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kałużewska M., "Heart rate variability in patients after total repair of tetralogy of fallot", 11th International Congress "CARDIOSTIM 98", Nice Acropolis, French Riviera, June 17-20, 1998.
 35. Jedrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kałużewska M., "Does HRV “get old” in patients after total repair of tetralogy of fallot ?", 11th International Congress "CARDIOSTIM 98", Nice Acropolis, French Riviera, June 17-20, 1998
 36. Jędrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kalłżewska M., “Cardiac autonomic function in Tetralogy of fallot after corrective surgery”, 8th International Congress on Holter and Noninvasive Elektrocardiology, Ulm, Germany, May 22-23, 1998.
 37. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Does time after repair of Fallot’s Tetralogy increase the risk of occurrence of factors having influence on the electrical function of the heart? 11th World Congress of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Berlin 27-30.06.1999, PACE. 22, 6, Part II. p.A35.
 38. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Ventricular arrhythmia, late potentials, QT dispersion and heart rate variability 5 to 18 years after surgery of Tetralogy of Fallot: An increase of risk factors? XXI Congress of European Society of Cardiology, Barcelona 28.08-01.09.1999, Journal of the European Society of Cardiology, vol.20, (Abstract Sup.)p.643.
 39. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Does time after repair of Fallot’s Tetralogy increase the risk of occurrence of factors having influence on the electrical function of the heart?, 3rd International Congress Polish Cardiac Society, September 16-18, 1999, Warsaw, Polish Heart Journal, vol.50, Sup.II, p.II-32,
 40. Jędrasik P, Wojciechowski D, Kowalski H.A, Skorupski A, Lewandowski Z., Zastosowanie różnych metod oceny ryzyka nagłych zgonów sercowych w odległym okresie po operacji zespołu Fallota, XI Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa, 2-4.12.1999, 193-196.
 41. Banach J., Skorupski A., Kowalski H “Design and implementation of Sedas”, ICS Research Report 5/99, Warsaw, April 1999.
 42. Kornel A., Skorupski A., Kowalski H.A., “Effective AR mtehod for HRV spectral analysis”, Institute of Computer Science Research Report, 4/99, Warsaw, 1999.
 43. A. Skorupski, H. A. Kowalski, D. Wojciechowski, P. Sionek, A. Mikołajewski, M. Zawada, " Heart Rate Variability analysis techniques", ICS Research Report, 1996. ( w opracowaniu)
 44. H. A. Kowalski, A. Skorupski, T. Piróg, "Application of adaptive technique in biomedical signal processing", ICS Research Report, 1998. ( w opracowaniu)

Inne publikacje naukowo-badawcze

 1. H.A.Kowalski (współautor), "Modułowy system analizy sygnałów (MSAS)", Pomiary Automatyka Kontrola, vol.XXXVII, Nr 3, str. 75-77, 1991r.
 2. Kowalski H.A. "Nowoczesne procesory sygnałowe", Seminarium Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, 31.01.1995, Warszawa.

Prace naukowo-badawcze niepublikowane

 1. Kowalski H.A., (współautor) "Refraktometr światłowodowy", Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1989
 2. Kowalski H.A. (współautor) ”Połyskomierz światłowodowy”, Instytut Fizyki, Politechnika Warszawska, 1990r.
 3. Kowalski H.A., "Światłowodowy zestaw pomiarowy", Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1990.
 4. Kowalski H.A. Stanowisko akwizycji sygnałów dla eksperymentów z komora ciśnieniową, Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 2000.

Publikacje popularyzatorskie:

 1. Kowalski H.A. Elektrokardiografy z diagnozą, Horyzonty Techniki, vol.XLI, Nr 12(479), str.28-29, 1988r.
 2. Kowalski H.A. Nagrywanie serca, Horyzonty Techniki, vol.XLII, Nr 4(483), str.24-25, 1989r.
 3. Kowalski H.A. Słoneczny tester ( Cardiotest EK41) Horyzonty Techniki, vol.XLII, Nr 8(487), str.24-25, 1989r.

PODZIAŁ TEMATYCZNY

Publikacje na temat systemu ICAR 2000

 1. Skorupski A., Kowalski HA Szymański Z, ICAR 2000 – komputerowy system akwizycji i analizy sygnału EKG: specyfikacja systemu, ICS Research Report 15/2000, Warsaw, 2000.
 2. referat 1
 3. referat2
 4. Niewiadomski M, ICAR 2000 - system akwizycji i analizy sygnału EKG, Moduł Dystrybucji Danych, Praca inż., Instytut Informatyki PW, Warszawa, 2002.
 5. ??, Praca inż., Instytut Informatyki PW, Warszawa, 2002.

Publikacje na temat systemu ICAR

 1. Kowalski H.A., Skorupski A., "Komputerowe Wspomaganie Projektowania Systemów Analizy Sygnału EKG", Raport badawczy II-PW Nr 30/93, Warszawa, 1993.
 2. Skorupski A., Kowalski H.A., "Wieloprocesorowy system przetwarzania sygnałów analogowych", Konferencja "Oprogramowanie Komputerowych Systemów Czasu Rzeczywistego", Wrocław, 22-23.09.1994.
 3. Skorupski A., Wojciechowski D., Kowalski H.A., "Analiza sygnału EKG w czasie rzeczywistym", W: Konferencja "Stan i perspektywy rozwoju Inżynierii Biomedycznej w Polsce", Warszawa, 12-14 10. 1994,
 4. Kowalski H.A., Żochowska B., "Wizualizacja trójwymiarowa sygnału EKG", Raport badawczy II-PW Nr 12/94, Warszawa, 1994.
 5. Kowalski H.A., Skorupski A., "SPART: Real time spatial analysis of ECG signal", p.203. Proceedings "Computers in Cardiology 1995", Vienna, Austria, 10-13, 1995.
 6. Kowalski H.A, Skorupski A., "Prototyping of ECG analysis methods for real-time applications", p.54. MEDICON '95, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering (IFMBE), Conference abstracts", Jerusalem, Israel, 17-21 September, 1995.
 7. Kowalski H.A., Skorupski A., "Architektura wieloprocesorowego systemu przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym",pp.227-234. Proceedings of the II Conference on Real-Time Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995. Szklarska Poręba, 20-23.09.1995)
 8. Kowalski H.A., Skorupski A., "Wielokanałowa rejestracja sygnału EKG", str. 243-248. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995. VIII Krajowa Konferencja METROLOGIA, Warszawa, 18-20.10.1995.
 9. Kowalski H.A., Skorupski A., "Wspomaganie projektowania metod analizy sygnału EKG z zastosowaniem pakietu MATLAB", str.147-154. I Krajowa Konferencja Użytkowników MATLAB-a, 14-15 listpoad 1995, AGH, Kraków.
 10. Kowalski H.A., Skorupski A., "On line recording and analysis of biomedical analog signals", In: BIOSIGNAL 96, 13-th International Conference, Brno, Czech Republic, June 25-27, 1996.
 11. Kowalski H.A., Skorupski A., Wojciechowski D., Sionek P., Jędrasik P., Klat R., “Komputerowe systemy analizy sygnału EKG”, str. 523-530, I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering – CCATIE, Kraków, listopad, 1997r.
 12. Kowalski H.A., Skorupski A., “Analiza sygnału EKG: Walidacja z zastosowaniem bazy CSE”, str. 585-589, X Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Polska Akademia Nauk, Warszawa, grudzień, 1997r.
 13. Kowalski H.A., Skorupski A., Szymański Z., Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., “Computer analysis of electrocardiograms: Validation with the CSE database”, 2st International Congess of the Polish Cardiac society, September 4-6, 1998, Katowice, Poland.
 14.  Szymański Z., Skorupski A., Kowalski H.A., “QRS detection of ECG signal – validation of the detection algorithms using CSE database”, Institute of Computer Science Research Report, 6/99, Warsaw, 1999.
 15. Piliszek M., Kowalski H.A., Skorupski A., Porównanie metod analizy widmowej HRV z zastosowaniem systemu ICAR, ICS Research Report 21/2000, Warsaw, 2000.
 16. Kowalski H.A., Skorupski A., Szymański Z., System ICAR - procedura analizy HRV, ICS Research Report 20/2000, Warsaw, 2000.
 17. Skorupski A., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Sionek P., Jędrasik P., Szymański Z., Kacprzak P., Nieinwazyjna metoda wieloparametrycznej analizy sygnału EKG, ICS Research Report 22/2000, Warsaw, 2000.
 18. Bieliński M., Skorupski A., Kowalski H.A., Szymański Z., Adaptive algorithms for estiamtion of Power Spectral Density of HRV, ICS Research Report 2/01, Warsaw, 2001.
 19. Kowalski H.A, Skorupski A, Jędrasik P, Wojciechowski D, Kacprzak P, Zych R., Automatic Rhythm Analysis Using SPART Method. Proceedings „Computers in Cardiology”, 1999, Hannover, 27-30.09.1999. p.515-518.
 20. Kowalski H.A, Skorupski A, Szymański Z, Skowroński A, Wojciechowski D, Jędrasik P, Kacprzak P., Wizualizacja pętli wektorowych sygnału EKG, XI Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa, 2-4.12.1999, 675-678.
 21. Kowalski H.A, Skorupski A, Wojciechowski D, Szymański Z, Jędrasik P, Kacprzak P., Zych R., Use of SPART Method for Automatic Rhythm Analysis in Presence of Body Position Changes and Respiration Artifacts, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Chicago, July 23-28,200, Medical Phisics, vol. 27, no.6, 2000.
 22. Henryk A. Kowalski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański, Wojciech Ziembla, Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, and Piotr Jędrasik, Cardiac Rhythm Analysis Using Spatial ECG Parameters and SPART Method, Computer Analysis of Images and Patterns , 9th International Conference CAIP'2001, September 5-7, 2001, Warsaw, Poland, In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2124, pp. 290-297, Springer Velag, Berlin Heidelberg, 2001
 23. Dawidowski J., Skorupski A., Kowalski H.A., Szymański Z., Using artificial neural network for heart beats classification on the basis of the ECG signal. ICS Research Report 3/01, Warsaw, 2001.
 24. Kornel A., Skorupski A., Kowalski H.A., “Effective AR mtehod for HRV spectral analysis”, Institute of Computer Science Research Report, 4/99, Warsaw, 1999.

Publikacje na temat zastosowań systemu ICAR

 1. Wojciechowski D., Sionek P., Skorupski A., Kowalski H.A., Kowalewski M., Gniłka A., Pęczalski K., Stopczyk M., "Spectral domain analysis of HRV and respiratory rate in patents with vasovagal syncope during head-up tilt test", 10th International Congress CARDIOSTIM 96, Nice, France, 1996
 2. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Gniłka A., Mikołajewski A., Sionek P., Ozimek W., Wróblewska-Kałużewska M., “Heart rate variability in children after total repair of tetralogy of Fallot: An autonomic nervous system dysfunction?, The Second World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Honolulu, Hawaii, May 11-15, 1997.
 3. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Wróblewska-Kałużewska M., Gniłka A., Sionek P., Mikołajewski A., “Heart rate variability in hildren after total repair of tetralogy of Fallot”, VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias of the European Society of Cardiology, June 9-11, 1997, Athens, Greece.
 4. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Skorupski A., Sionek P., Gniłka A., Wróblewska-Kałużewska M., “Heart rate variability in hildren after right ventriculotomy”, p.343, 4th European Conference on Engineering and Medicine, Bridging East and West, May 25-28, 1997, Warsaw, Poland.
 5. Jędrasik P., Kowalski H.A., Wojciechowski D., Wróblewska-Kałużewska M., Skorupski A., Gniłka A., Mikołajewski A., Sionek P., Ozimek W., “Zmienność rytmu zatokowego u dzieci po całkowitej korekcji zespołu Fallota” , III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elekrokardiografii Nieinwzyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 03-05 kwiecień, Zakopane, 1997.
 6. Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., Kowalski H.A., Skorupski A., Sionek P., Lewandowski Z., Stopczyk M., Wróblewska-Kałużewska M., “Analiza zmienności rytmu zatokowego u pacjentów po całkowitej korekcji zespołu Fallota podczas prób prowokacyjnych”, str. 220-222, X Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Polska Akademia Nauk, Warszawa, grudzień, 1997r.
 7. Jędrasik P., Wojciechowski D., Sionek P., Kowalski H.A., Gniłka A., Skorupski A., Wróblewska-Kałużewska M., “Analiza spektralna zmienności rytmu zatokowego po operacji wrodzonej wady serca”, 1st International Congess of the Polish Cardiac society, September 4-6, 1997, Warsaw, Poland.
 8. Jedrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kałużewska M., "Heart rate variability in patients after total repair of tetralogy of fallot", 11th International Congress "CARDIOSTIM 98", Nice Acropolis, French Riviera, June 17-20, 1998.
 9. Jedrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kałużewska M., "Does HRV “get old” in patients after total repair of tetralogy of fallot ?", 11th International Congress "CARDIOSTIM 98", Nice Acropolis, French Riviera, June 17-20, 1998
 10. Jędrasik P., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Lewandowski Z., Skorupski A., Sionek P., Wróblewska-Kalłżewska M., “Cardiac autonomic function in Tetralogy of fallot after corrective surgery”, 8th International Congress on Holter and Noninvasive Elektrocardiology, Ulm, Germany, May 22-23, 1998.
 11. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Does time after repair of Fallot’s Tetralogy increase the risk of occurrence of factors having influence on the electrical function of the heart? 11th World Congress of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Berlin 27-30.06.1999, PACE. 22, 6, Part II. p.A35.
 12. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Ventricular arrhythmia, late potentials, QT dispersion and heart rate variability 5 to 18 years after surgery of Tetralogy of Fallot: An increase of risk factors? XXI Congress of European Society of Cardiology, Barcelona 28.08-01.09.1999, Journal of the European Society of Cardiology, vol.20, (Abstract Sup.)p.643.
 13. Jędrasik P, Wojciechowski D, Lewandowski Z, Kowalski H.A., Wróblewska-Kałużewska M., Does time after repair of Fallot’s Tetralogy increase the risk of occurrence of factors having influence on the electrical function of the heart?, 3rd International Congress Polish Cardiac Society, September 16-18, 1999, Warsaw, Polish Heart Journal, vol.50, Sup.II, p.II-32,
 14. Jędrasik P, Wojciechowski D, Kowalski H.A, Skorupski A, Lewandowski Z., Zastosowanie różnych metod oceny ryzyka nagłych zgonów sercowych w odległym okresie po operacji zespołu Fallota, XI Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa, 2-4.12.1999, 193-196.

Publikacje na temat metody SPART

 1. Kowalski H.A., Skorupski A., "SPART: Real time spatial analysis of ECG signal", p.203. Proceedings "Computers in Cardiology 1995", Vienna, Austria, 10-13, 1995.
 2. Kowalski H.A., Skorupski A., "Wspomaganie projektowania metod analizy sygnału EKG z zastosowaniem pakietu MATLAB", str.147-154. I Krajowa Konferencja Użytkowników MATLAB-a, 14-15 listpoad 1995, AGH, Kraków.
 3. Kowalski H.A., Skorupski A., Wojciechowski D., Sionek P., Jędrasik P., Klat R., “Komputerowe systemy analizy sygnału EKG”, str. 523-530, I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering – CCATIE, Kraków, listopad, 1997r.
 4. Skorupski A., Wojciechowski D., Kowalski H.A., Sionek P., Jędrasik P., Szymański Z., Kacprzak P., Nieinwazyjna metoda wieloparametrycznej analizy sygnału EKG, ICS Research Report 22/2000, Warsaw, 2000.
 5. Kowalski H.A, Skorupski A, Jędrasik P, Wojciechowski D, Kacprzak P, Zych R., Automatic Rhythm Analysis Using SPART Method. Proceedings „Computers in Cardiology”, 1999, Hannover, 27-30.09.1999. p.515-518.
 6. Kowalski H.A, Skorupski A, Wojciechowski D, Szymański Z, Jędrasik P, Kacprzak P., Zych R., Use of SPART Method for Automatic Rhythm Analysis in Presence of Body Position Changes and Respiration Artifacts, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Chicago, July 23-28,200, Medical Phisics, vol. 27, no.6, 2000.
 7. Henryk A. Kowalski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański Wojciech Ziebla, Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Piotr Jędrasik, Cardiac Rhythm Analysis Using Spatial ECG Parameters and SPART Method, 9th International Conference onComputer Analysis of Images and Patterns, CAIP'2001, Warsaw, 5-7.09.2001.

Mail box Napisz do mnie Charset: ISO-8859-2
Copyright © 2002 by Henryk A. Kowalski
Ostatnia aktualizacja:   3 marca 2002