Seminarium Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów

Serdecznie zapraszamy na seminarium zakładowe, które odbywa się o ile nie zaznaczono inaczej w sali 138 o godzinie 12:15.
Poniżej znajduje się harmonogram spotkań w semestrze 19Z (2019 Zima).
Tematy wystąpień w semestrze 19L, 18Z, 18L, 17Z.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Sekretarz Seminarium
Krzysztof Cabaj (kcabaj @ ii pw edu pl)

Harmonogram
Termin Prelegent Temat prezentacji
2019.10.30 Kolegium instytutowe
2019.11.06 Spotkanie dydaktyczne
2019.11.13* mgr inż. Witold Wysota Nowoczesny C++

C++ jest językiem, który powstał na początku lat '80, natomiast od 1998 roku podlega standaryzacji ISO. Od tego czasu język jest stale rozwijany, co zaowocowało wydaniem nowych wersji standardu w latach 2011, 2014 i 2017, a już za progiem jest kolejna wersja standardu - C++20. W ramach seminarium zostanie przedstawiony przegląd zmian, które weszły do języka i jego biblioteki standardowej w ciągu ostatnich 15 lat. Celem seminarium jest jedynie zasygnalizowanie "piętnastoletnich nowości" i pokazanie kierunku ewolucji języka. Najbardziej interesujące dla uczestników zagadnienia mogą zostać przedstawione szerzej w ramach kolejnego spotkania.
2019.11.20* mgr inż. Konrad Grochowski Wykorzystanie Compiler Explorer w dydaktyce

Compiler Explorer to narzędzie o rosnącej popularności, służące do szybkiego wglądu w proces kompilacji programów w języku C++, w tym w generowany kod asemblerowy. Od kilku lat wykorzystuję to narzędzie na jednym z wykładów w ramach przedmiotu ZPR do prezentacji studentom problemów mikro-optymalizacji kodu w sposób interaktywny i uwiarygodniony przykładami. Chciałbym zaprezentować ten wykład jako przykład wdrożenia narzędzi interaktywnych dla efektywniejszego (i efektowniejszego) procesu dydaktycznego. Postaram się pokazać, że Compiler Explorer mógłby pomóc w nauczaniu różnych dziedzin - od architektury komputerów, przez programowanie po techniki kompilacji.
2019.11.27 Kolegium instytutowe
2019.12.04 Seminarium instytutowe
2019.12.11 dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
dr inż. Krzysztof Cabaj
Zagadnienia i projekty badawcze realizowane przez CSSG.
2019.12.18 Kolegium instytutowe
2019.12.25 Dni wolne/świąteczne
2019.01.01 Dni wolne/świąteczne
2020.01.08 Seminarium instytutowe
2020.01.15 Tomasz Gałecki
(dyplomant dra inż. Wiktora Daszczuka)
Biblioteka Shapp do masowych obliczeń rozproszonych

Systemy zarządzania obciążeniem w środowisku rozproszonym wymagają skomplikowanej konfiguracji, a proces uruchamiania zadań jest obciążony wieloma ograniczeniami. W referacie zostanie przedstawione nowe, autorskie rozwiązanie, które obsługuje masowe obliczenia rozproszone. Zostanie zaprezentowana biblioteka Shapp do zarządzania obciążeniem, oparta na systemie HTCondor. Implementuje ona wygodny interfejs aplikacji w postaci biblioteki DLL, która rozszerza możliwości istniejących aplikacji o wygodny mechanizm umożliwiający wykorzystanie masowego przetwarzania rozproszonego. Shapp umożliwia obliczenia rekurencyjne w strukturze drzewiastej oraz w innych konfiguracjach.
2020.01.22* dr hab. inż. Krzysztof Cabaj
dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
Zagadnienia i projekty badawcze realizowane przez CSSG.

W drugiej części prezentacji zostaną omówione między innymi zagadnienia dotyczące systemów HoneyPot, dynamicznej analizy złośliwego oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i IoT.
2020.01.29 Kolegium instytutowe
2020.02.05 Sesja
2020.02.12 Sesja
*) rezerwacja w sali 138, inne terminy w sali rezerwowanej w razie potrzeby.

Ostatnia zmiana 16.01.2020