Seminarium Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów

Serdecznie zapraszamy na seminarium zakładowe, które odbywa się o ile nie zaznaczono inaczej w sali 138 o godzinie 12:15.
Poniżej znajduje się harmonogram spotkań w semestrze 19L (2019 Lato).
Tematy wystąpień w semestrze 18Z, 18L, 17Z.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Sekretarz Seminarium
Krzysztof Cabaj (kcabaj @ ii pw edu pl)

Harmonogram
Termin Prelegent Temat prezentacji
2019.03.13 dr inż. Wiktor Daszczuk Niewyczerpujące przeszukiwanie przestrzeni osiągalności z ograniczeniami czasu rzeczywistego.

Algorytmy przeszukiwania niewyczerpującego zastępują ewaluację formuł temporalnych (ale tylko określonych: na przykład wykrywających zakleszczenie). W poprzednim wystąpieniu przedstawiłem algorytm niewyczerpującego przeszukiwania przestrzeni osiągalności w algorytmie "2 wagabundów". Jest to jedyny algorytm pozwalający wykrywać częściowe zakleszczenia, oraz odróżnić je od terminacji. Teraz przedstawię rozszerzenie algorytmu na systemy z ograniczeniami czasu rzeczywistego. W modelu T-IMDS można wiązać upływ czasu z trwaniem akcji i z propagacją komunikatów w kanałach komunikacyjnych.
2019.03.20 Seminarium Instytytowe
2019.04.10 dr inż. Artur Krystosik Blockchain technologia przyszłości czy maść na szczury?

Prezentacja będzie poświęcona podstawom technologii blockchain oraz analizie jej własności w kontekście możliwości/celowości/sensowności jej użycia w rzeczywistych systemach.
2019.04.17 Seminarium Instytutowe
2019.05.08
Spotkanie Instytutowe
2019.05.15
Seminarium Instytutowe
UWAGA!!!
Sala 116
2019.05.22
mgr inż. Agnieszka Malanowska,
dr hab. inż. Ilona Bluemke
Szacowanie wysiłku testowania na podstawie modelu UML.

Szacowanie wysiłku testowania oprogramowania jest jednym z ważnych zadań w zarządzaniu projektem informatycznym. Okazuje się jednak, że niewiele jest systematycznych metod i narzędzi poświęconych temu zagadnieniu. Podczas prezentacji zostanie przedstawiona propozycja podejścia do szacowania wysiłku testowania na podstawie modelu UML, polegającego na połączeniu dwóch istniejących metod – automatycznej analizy punktów funkcyjnych i analizy punktów testowych. Omówione będą także propozycje dostosowania wspomnianych metod (pochodzących z 1999 r.) do aktualnych standardów.
2019.06.05
mgr inż. Witold Wysota Infrastruktura kompilacyjna LLVM

LLVM jest zestawem komponentów i narzędzi kompilacyjnych dla różnych języków programowania i architektur sprzętowych, którego najbardziej znanym przedstawicielem jest kompilator C++ Clang. Podczas seminarium zostanie przedstawiona architektura i sposób działania LLVM i zastosowanie go do szybkiego stworzenia interpretera czy kompilatora własnego języka programowania. Zostanie też pokazane, jak można wykorzystać narzędzia oparte o Clang do operowania na kodzie źródłowym C++.
2019.06.12 Seminarium Instytutowe

Ostatnia zmiana 14.05.2019