Grzegorz Blinowski, Ph.D. (dr inż.)

Bibliography

Authored books

Blinowski Grzegorz J: Systemy poczty elektronicznej. Standardy, architektura, bezpieczeństwo, 2012, BTC, ISBN 978-83-60233-83-2, 268 p. ---

Book chapters

Blinowski Grzegorz, Rybiński Henryk, Ramsza Tomasz [et al.], Alpha-ISIS - Web- and Cloud-Oriented Information Storage and Retrieval Environment, Information Systems Architecture and Technology. Intelligent Information Systems, Knowledge Discovery, Big Data and High Performance Computing / Borzemski Leszek [et al.] ( eds. ), 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-800-6, pp. 111-121

Papers from journals

Grzegorz Blinowski, Maciej Kamiński, Dariusz Wawer, Trans3D: A free tool for dynamical visualization of EEG activity transmission in the brain, Computers in Biology and Medicine, Volume 51, 1 August 2014, Pages 214–222

Grzegorz Blinowski, Tomasz Pieczerak, Raspberry-Pi as versatile mico-appliance platform for network and security applications / Układ Raspberry Pi jako uniwersalna platforma mikro-appliance do zastosowań sieciowych i bezpieczeństwa, WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE ROCZNIK LXXXIII, nr 7/2014

Grzegorz Blinowski, Katarzyna Ciechańska, KCMail - wydajny filtr protokołu SMTP, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne 7/2013 ISSN 1230-3496

Durka Piotr, Blinowski Grzegorz J, Klekowicz H [et al.], Information Infrastructure for Cooperative Research in Neuroscience, in: Computational Intelligence and Neuroscience, 2009, pp. 1-5

Conference materials

G. Blinowski, Security issues in visible light communication systems, IFAC PDeS 2015, Kraków, POLAND; 13th International IFAC Conference on Programmable Devices and Embeded Systems

Katarzyna Blinowska, Maciej Kaminski, Luiz Baccala, Koichi Sameshima, Grzegorz Blinowski, Estimation of Effective Connectivity from Electrophysiological Time Series (A Special Sessions Tutorial), Proceedings - Type II, Web Inteligence Congress, 11-14 August 2014, Warsaw, Poland

Bibliography before 2010