dr inż. Grzegorz Blinowski

Informacje kontaktowe

TIN - Techniki Internetowe

  • Wykład 1 - Niepełny wykaz lektur
  • Wykład 1 - Sprawy organizacyjne, etc.
  • Wykład 2 - Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP
  • Wykład 3 - Protokoły transportowe: UDP, TCP
  • TIN - Dodatkowe zasoby