dr inż. Grzegorz Blinowski

Informacje kontaktowe

TIN - Techniki Internetowe

 • Wykład 1 - Niepełny wykaz lektur
 • Wykład 1 - Sprawy organizacyjne, etc.
 • Wykład 2 - Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP
 • Wykład 3 - Protokoły transportowe: UDP, TCP
 • Wykład 4 - Gniazda BSD
 • Wykład 5a - Protokoły aplikacyjne: telnet, rlogin, ssh, ftp
 • Wykład 5b - Protokoły aplikacyjne: smtp, pop3, imap4; MIME
 • Wykład 6 - HTTP
 • Wykład 7 - Markup: HTML, CSS
 • Wykład 7 - Markup HTML - przykłady
 • Wykład 8 - XML
 • Wykład 8 - przykłady xslt - XML
 • Wykład 9 - Aplikacje Web: podstawy, strona klienta
 • Wykład 10 - Aplikacje Web: sesje, CGI, serwery aplikacji, serwlety
 • TIN - Dodatkowe zasoby