dr inż. Grzegorz Blinowski

Informacje kontaktowe

TIN - Techniki Internetowe

  • Wykład 1 - Niepełny wykaz lektur
  • Wykład 1 - Sprawy organizacyjne, etc.
  • Wykład 2 - Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP
  • Wykład 3 - Protokoły transportowe: UDP, TCP
  • Wykład 4 - Gniazda BSD
  • Wykład 5a - Protokoły aplikacyjne: telnet, rlogin, ssh, ftp
  • Wykład 5b - Protokoły aplikacyjne: smtp, pop3, imap4; MIME
  • TIN - Dodatkowe zasoby