zmień na angielski

Jacek Wytrębowicz

Kim jestem i czym się zajmuję

moje zdjęcie

Jestem nauczycielem akademickim w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Należę do Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów kierowanego przez dr hab. inż. Ilonę Bluemke.

W przeszłości moje zainteresowania badawcze dotyczyły technik mikroprogramowania, projektowania systemów sprzętowo-programowych (ang. hardware software co-design), jak również zastosowań metod formalnych w odniesieniu do projektowania protokołów komunikacyjnych. Zajmowałem się podstawami technicznymi rozwoju handlu elektronicznego oraz oceną widoczności e-usług w sieci WWW. Obecnie interesuję się problemami dotyczącymi bezpieczeństwa sieci komputerowych, nowymi koncepcjami programowalnych sieci komputerowych (ang. Software Defined Networks) oraz technologią blockchain. Zagadnienia te studiuję w kontekście budowania systemów internetu rzeczy oraz zdecentralizowanych aplikacji blockchainowych.

Prowadzę wykłady o sieciach komputerowych oraz o internecie rzeczy. Ponadto prowadzę projekty z technik internetowych oraz laboratoria z bezpieczeństwa systemów i sieci. Moja wcześniejsza działalność dydaktyczna dotyczyła mikroprogramowania, cyfrowych układów scalonych, programowania w języku C, programowania na poziomie systemowym w środowisku UNIX.

Moje publikacje na scholar.google.pl Mój profil na uczelnianej stronie WWW

Jak się ze mną skontaktować

Adres pocztowy Politechnika Warszawska
Instytut Informatyki
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Telefon GSM (+48) 607 766 240biurowy (+48) 22 234 78 12
Email Jacek.Wytrebowicz (at) pw . edu . pl klucz PGP/GnuPG
Jak trafić: budynek Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
trzecie piętro, pokój 319
Konsultacje: poniedziałki 12.15 - 14.00. Dostępny jestem poprzez MS Teams.

Bieżące informacje dla studentów

• uczestniczących w zajęciach:

• piszących prace dyplomowe:

Prowadzone prace dyplomowe

Polecane książki

okładka Inzynierii IoT J. Wytrębowicz, Paweł Radziszewski, Krzysztof Cabaj, Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 978-83-8156-112-9, 2020. http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3561.
Wersja ePub: https://www.ibuk.pl/fiszka/240781/inzynieria-systemow-internetu-rzeczy-zagadnienia-bezpieczenstwa-i-komunikacji.html
okładka Inzynierii IoT W. Daszczuk, K. Gracki, H.A. Kowalski, G. Mazur, A. Skorupski, Z. Szymański, Inżynieria systemów internetu rzeczy. Sprzęt i oprogramowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 978-83-8156-269-0, 2021. http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3654.
Wersja ePub: https://www.ibuk.pl/fiszka/258947/inzynieria-systemow-internetu-rzeczy-sprzet-i-oprogramowanie.html
okładka Handelu elektronicznego Łukasz Konopielko, Michał Wołoszyn, Jacek Wytrębowicz, Handel elektroniczny ewolucja i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, ISBN 978-83-64054-82-5, Warszawa 2016. https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza-uczelni-lazarskiego/najnowsze-publikacje/

Moje zaprzyjaźnione strony

okładka Sagofili Książka zupełnie nieinformatyczna
ikona Warsaw Westies Warsaw Westies

Ostatnia aktualizacja 4.04.2022.