Paweł Radziszewski - lista publikacji

 1. Kożuszek R., Radziszewski P. FreSK - eksperymentalny system śledzenia promieni. ICS Research Report 6/95, str. 1-30, Warsaw, 1995.

 2. Radziszewski P. Mirage visualization in polygonal renderers. ICS Research Report 7/1997, pp. 1-14, Warsaw, 1997.

 3. Krzak K., Grodzicki Ł., Oleński R., Radziszewski P. czERW - Eksperymentalny Renderer Wielokątowy. ICS Research Report 13/1998, str. 1-20, Warsaw, June 1998.

 4. Oleński R., Radziszewski P. Real-time rendering and animation of mirages. Machine Graphics & Vision, International Journal, published by The Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland) 1998, Vol. 7, Nos.1/2, pp. 49-64.

 5. Radziszewski P. Modelowanie smug kondensacyjnych. ICS Research Report 26/2000, str. 1-12, Warsaw, December 2000.

 6. Radziszewski P. System kontroli dostępu dla sieci wydziałowej. ICS Research Report 18/2004, str. 1-19, Warsaw, December 2004.

 7. Bluemke I., Derezińska A., Nowacki M., Radziszewski P. Internetowe instrukcje laboratoryjne do Inżynierii Oprogramowania 2. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Technologie Informacyjne, tom 7, 2005, str. 547-554.

 8. Szczypiorski K., Cabaj K., Radziszewski P., Mazurczyk W. Overview of Trusted Communication Platform for Multi-Agent Systems (TrustMAS). Project Review, US Army RDECOM CERDEC, Ft. Monmouth, NJ (USA), 26 June 2007.

 9. Szczypiorski K., Mazurczyk W., Cabaj K., Radziszewski P. Trusted Communication Platform for Multi-Agent Systems (TrustMAS). Final Report and four Interim Reports. Contract No. N62558-07-P-0042 funded by European Research Office of US Army (also supported by European Office of Aerospace Research and Development of US Air Force), 1 January - 31 December 2007.

 10. Szczypiorski K., Margasiński I., Mazurczyk W., Cabaj K., Radziszewski P. TrustMAS - Trusted Communication Platform for Multi-Agent Systems. In R. Meersman and Z. Tari (Eds.), On the Move to Meaningful Internet Systems, Part II, Lecture Notes in Computer Science LNCS 5332, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 1019-1035, (Proc. 3rd International Symposium on Information Security).

 11. Szczypiorski K., Mazurczyk W., Cabaj K., Radziszewski P. TrustMAS - Trusted Communication Platform for Multi-Agent Systems. In: Computing Research Repository (CoRR), abs/0808.4060, arXiv.org E-print Archive, Cornell University, Ithaca, NY (USA), September 2008.

 12. Szczypiorski K., Mazurczyk W., Cabaj K., Radziszewski P. Towards the Steganographic Routing. Proc. of: 17th International Conference on Computing (CIC 2008), Mexico City (Mexico), December 3-5, 2008.

 13. Cabaj K., Jarociński M., Radziszewski P., Szczypiorski K., Woźniak M. Zastosowanie zdalnego dostępu do sprzętu sieciowego firmy Cisco Systems w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Materiały: Spotkanie instruktorów Akademii Cisco, Warszawa, 13-14 maja 2009.

 14. Cabaj K., Radziszewski P., Szczypiorski K. Zastosowanie w dydaktyce zdalnego dostępu do sprzętu sieciowego. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9, 2009, Wydawnictwo SIGMA NOT, pp. 960-965.

 15. Kukliński S., Radziszewski P., Wytrębowicz J. IPv6 w sieciach bezprzewodowych - wybrane zagadnienia. XXVI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, wrzesień 2010.

 16. Kukliński S., Radziszewski P., Wytrębowicz J. WARF: A Routing Framework for IPv6 based Wireless Mesh Networks. 2010 International Conference on Internet, Cebu (Philippines), December 2010.

 17. Kukliński S., Radziszewski P., Wytrębowicz J. IPv6 in wireless networks - selected aspects. Journal of Telecommunications and Information Technology, 2/2011, Poznań, 2011.

 18. Kukliński S., Radziszewski P., Wytrębowicz J. WARF: Component Based Platform for Wireless Mesh Networks, w: Smart Computing Review, The Korea Academia-Industrial Cooperation Society, vol. 1, nr 1, 2011, ss. 125-138, DOI:10.6029/smartcr.2011.02.004

 19. Radziszewski P. Wykorzystanie mechanizmu okna odbiorczego protokołu TCP w steganografii sieciowej, Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Warszawa, 2011.

 20. Cabaj K., Wytrebowicz J., Kuklinski S., Radziszewski P., Truong Dinh K. SDN Architecture Impact on Network Security, Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 3, 2014, PTI, ISBN 978-83-60810-59-0, pp. 143-148, DOI:10.15439/2014F473.