Paweł Radziszewski - prace dyplomowe
inżynierskie

1
Muszalik Przemysław Analizator protokołu CIFS w systemie Windows 2003
2
Broniewski Jakub Skaner zasobów sieci lokalnej 2005
3
Kozak Jakub Skaner bezpieczeństwa sieci 2005
4
Zyśk Mariusz Narzędzia do odkrywania topologii sieci 2005
5
Kornak Kamil System pomiaru mocy w silniku samochodowym 2006
6
Lepionka Grzegorz Analizator protokołu CIFS dla systemów MS Windows i Linux 2006
7
Wiercioch Łukasz Henryk Aplikacja wspomagająca planowanie egzaminów dyplomowych 2006
8
Kaczor Marcin Graflczne narzędzie do monitorowania sieci przełqçzanych 2007
9
Króliczak Marcin Graficzna aplikacja zarządzająca pasmem w łączu współdzielonym 2007
10
Wójcik Piotr System transmisji danych strumieniowyeh w Internecie wykorzystujący technologię Peer To Peer 2007
11
Pyskło Piotr System dystrybucji multimediów 2008
12
Malinowski Łukasz Aplikacja wspomagająca tworzenie map UMP 2008
13
Piasecki Robert Aplikacja do badania implementacji algorytmów sterowania przeciążeniami w protokole TCP 2008
14
Kompa Konrad Sprzętowy monitor interfejsu szeregowego routera sieciowego 2009
15
Szlęk Dariusz Zbigniew Routing Protocols Simulation Tool 2009
16
Zieliński Wojciech Symulator kolejkowania w systemie Linux 2009
17
Kowalik Witold Adam Content Management System Based on J2EE Technology 2010
18
Pawełczyk Jacek Wireless Networks Design Tool 2010
19
Wylon Andrzej Aleksander Network Services Access Platform for Hospitality Industry 2010
20
Jakubiuk Mariusz Projekt i implementacja systemu poczty elektronicznej sla małej, średniej firmy, w ramach Microsoft Exchange Server 2010 2011
21
Dackiewicz Anna Algorytmy ewolucyjne w procesie kafelkowania 2011
22
Małocha Krzysztof Network Traffic Analyzer 2011
23
Sierociński Wiktor Serwis WWW lokalizujący swoich użytkowników przy użyciu aplikacji mobilnej 2011
24
Kącka Joanna Ukrywanie informacji za pomocą okna odbiorczego TCP 2012
25
Laskowski Marcin System monitorujący pracę pracowników mobilnych 2012
26
Michałowski Andrzej Zastosowanie architektury NVIDIA CUDA w steganografli 2012
27
Paszkiewicz Rafał Bartosz Mechanizmy unikania przeciążenia w sieci TCP/IP 2012
28
Skura Michał Artur Zastosowanie architektury NVIDIA CUDA do generowania obrazów metodą energetyczną 2012
29
Wang Zhefu Image Processing Using Cuda Technology 2012
30
Pożoga Robert System detekcji robotów sieciowych w kontekście poprawy bezpieczeństwa aplikacji internetowych 2013
31
Dobrowolski Maciej Adam Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych 2013
32
S. M. (dane utajnione) Analiza sieciowych ataków na serwery WWW 2013
33
Bajor Marek Piotr Optymalizacja parametrów konfiguracyjnych protokołu TCP 2014
34
Lee Seunghwan 802.11 Wireless Network Attack Detection Tool 2016
35
Barylak Michael Transmission of Hidden Information Using the TCP Protocol 2017

magisterskie

1
Grodzicki Łukasz Efektywne metody teksturowania 1999
2
Krzak Krzysztof Metody optymalizacji siatek wielokątowych 1999
3
Oleński Rafał Zjawiska świetlne w ośrodkach niejednorodnych 1999
4
Pizoń Sławomir Algorytmy przyspieszania w metodzie śledzenia promieni 2002
5
Rozesłaniec Janusz Konrad Generowanie obrazów fotorealistycznych z użyciem metod energetycznych 2002
6
Figas Rafał Badanie aplikacji internetowych. Wybrane rozwiązania technologiczne a komfort pracy 2005
7
Zyśk Mariusz Szacowanie zapotrzebowania na pasmo dla pracy zdalnej 2006
8
Kozak Jakub Utwardzanie systemów operacyjnych 2007
9
Szempliński Paweł Modelowanie i wizualizacja chmur za pomocą funkcji szumu Perlina 2007
10
Wars Wojciech Metodologia programowania ekstremalnego (XP) i technologia programowania aspektowego (AOP) w oparciu o aplikacje J2EE 2007
11
Wiercioch Łukasz Henryk Zastosowanie wzorców projektowych w projektowaniu zorientowanym obiektowo 2007
12
Króliczak Marcin Badanie jakości połączeń VoIP 2008
13
Bielski Krzysztof Analiza i badanie użyteczności systemów informatycznych 2010
14
Pawełczyk Jacek Indoor Positioning in Mobile Systems 2011
15
Stępień Aleksandra Wykrywanie anomalii w pracy sieci sensorowych 2011
16
Szlęk Dariusz Zbigniew Mobile Application Development Technologies. Impact on Network Load and Perceived Performance 2011
17
Zieliński Wojciech Równoważenie obciążenia serwerów 2011
18
Kukołowicz Kamil Wykorzystanie nagłówka hop-by-hop protokołu IPv6 do transportu wiadomości kontrolnych w bezprzewodowych sieciach ad-hoc 2012
19
Skura Michał Artur Heterogeniczny klaster CPU/GPU 2013
20
Wylon Andrzej Aleksander System dostępu do sieci oparty na otwartych technologiach na bazie systemu wbudowanego 2013
21
Michałowski Andrzej Michał Równoległe metody ewolucyjne w nowoczesnej teorii portfelowej i ich implementacja na GPU 2014
22
Paszkiewicz Rafał Bartosz Optymalizacja parametrów i środowiska pracy protokołu HTTP 2014
23
Dobrowolski Maciej Adam Możliwości wykorzystania metodyki Test Driven Development w języku Java do tworzenia aplikacji internetowych, na przykładzie sklepu internetowego 2016
24
Bajor Marek Piotr Równoważenie obciążenia serwerów z wykorzystaniem sieci sterowanych programowo 2017