Prof. Przemysław Rokita

Dyscyplina naukowa: informatyka

Specjalności: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, inżynieria komputerowa

Kontakt:pro@ii.pw.edu.pl

Pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991. Stopień magistra uzyskał w 1985 r., stopień doktora nauk technicznych w 1993 r., a stopień doktora habilitowanego w 2000 r. Wszystkie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku był profesorem nadzwyczajnym PW. 14 sierpnia 2014r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W styczniu 2018r. został nominowany przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, percepcja obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG, ICCVG, GRAPP, SCCG. Jest recenzentem m.in. dla: Siggraph, Eurographics, IEEE Computer Graphics & Applications, Real Time Imaging - Academic Press, The Visual Computer - Springer, Opto-Electronics Review, Machine Graphics & Vision, Journal of Imaging Science and Technology, Measurement - Elsevier, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on Multimedia.


Zakład Grafiki Komputerowej IIPW

Informacja dla doktorantów

Publikacje

Additional informationWykład POBR - informacje