Dyscyplina naukowa: informatyka - informatyka techniczna i telekomunikacja
Specjalności: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, multimedia, widzenie komputerowe, sztuczna inteligencja, analiza danych, wirtualna rzeczywistość, gry komputerowe, inżynieria komputerowa
Kontakt:

Biografia

Pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991. Stopień magistra uzyskał w 1985 r., stopień doktora nauk technicznych w 1993 r., a stopień doktora habilitowanego w 2000 r. Wszystkie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Poza Politechniką Warszawską pracował m.in. w: Max-Planck-Institut für Informatik - Saarbrücken (Niemcy), University of Aizu (Japonia), Hiroshima Prefectural University (Japonia), Hiroshima Institute of Technology (Japonia), Imperial College of Science, Technology & Medicine, University of London (Wielka Brytania), Logical Design Works (San Jose, California). W 2001 roku został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. 14 sierpnia 2014 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W styczniu 2018 r. został nominowany przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej na stanowisko profesora zwyczajnego. W styczniu 2020 r. został wybrany na członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. W maju 2020 r. został przewodniczącym Sekcji Multimediów Cyfrowych Komitetu Informatyki PAN.

Główne obszary zainteresowań naukowych

multimedia, grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, percepcja obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych m.in.: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG, ICCVG, GRAPP, SCCG. Jest recenzentem m.in. dla: Siggraph, Eurographics, IEEE Computer Graphics & Applications, Real Time Imaging - Academic Press, The Visual Computer - Springer, Opto-Electronics Review, Machine Graphics & Vision, Journal of Imaging Science and Technology, Measurement - Elsevier, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on Multimedia.