Dyscyplina naukowa: informatyka
Specjalności: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, sztuczna intelgencja, gry komputerowe, inżynieria komputerowa
Kontakt:

Biografia

Pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991. Stopień magistra uzyskał w 1985 r., stopień doktora nauk technicznych w 1993 r., a stopień doktora habilitowanego w 2000 r. Wszystkie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku był profesorem nadzwyczajnym PW. 14 sierpnia 2014r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W styczniu 2018r. został nominowany przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Główne obszary zainteresowań naukowych

grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, percepcja obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG, ICCVG, GRAPP, SCCG. Jest recenzentem m.in. dla: Siggraph, Eurographics, IEEE Computer Graphics & Applications, Real Time Imaging - Academic Press, The Visual Computer - Springer, Opto-Electronics Review, Machine Graphics & Vision, Journal of Imaging Science and Technology, Measurement - Elsevier, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on Multimedia.