Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej /Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology
Stanisław Jerzy Niepostyn

Model przestrzenny Diagramu Obiegu Dokumentów / The Three Dimensional Document Circulation Diagram


Model przestrzenny DOD umożliwia zachowanie, w procesie modelowania docelowego systemu, kompletności i spójności opisu architektury tego systemu w perspektywie logicznej. Budując model systemu za pomocą modelu przestrzennego DOD można automatycznie odwzorować elementy w nim opisane na elementy niezbędne do kompletnego opisu perspektywy logicznej. Z drugiej strony należy zauważyć, że model ten umożliwia zachowanie spójności i kompletności opisu architektury przy modyfikacji wymiarów perspektywy logicznej (struktura, zachowanie, funkcjonalność). Zmiany w dowolnym wymiarze (diagramie) automatycznie przekładają się na odpowiednie modyfikacje w pozostałych. Jednocześnie należy zauważyć, że model przestrzenny DOD jest modelem dość czytelnym i nie jest "przeładowany" zbytnią zawartością informacyjną. Rzecz by można nawet, że model ten, podobnie jak definicja architektury podana przez Kruchtena to "model jaki pozostałby, gdy nie można już usunąć niczego więcej, a system ciągle jest zrozumiały i można objaśnić jego działanie". Model przestrzenny DOD posiada również inne własności, które powodują, że bardzo dobrze nadaje się do transformacji opisu procesów biznesowych, czy systemów IT pomiedzy róznymi notacjami takimi jak np. BPMN, EPC, UML, DFD itp. Obecnie trwają badania własności modelu przestrzennego DOD w zakresie odwzorowań zarówno wewnątrz perspektyw architektury oprogramowania, jak i pomiędzy nimi.
Publikacje

Instalacja narzędzia do modelowania DOD: http://www.project-media.pl/dodocum.php
Szczegóły związane z przemysłowym zastosowaniem modelu przestrzennego DOD podano na stronie www.project-media.pl
webmaster@ii.pw.edu.pl