Teaching activities


I am looking for self-motivated PhD students interested in cybersecurity. If you are one please send me an email (see Contact section).

Current and PastAcademic Societies

Information Security Academic Society (Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego) - founder and supervisor (from 2012)


Supervision of B.Sc., M.Sc. and Ph.D. theses


Requirements for potential B.Sc, M.Sc and Ph.D candidates

 • Creativity and enthusiasm
 • Devotion for research work and ability to work in a team
 • Good reading and writting English language skills
 • Thesis results may be required to take form of the scientific paper
 • Thesis results may be required to be presented by the student on the scientific conferences

Current PhD students at WUT, Poland

 1. Monika Skowron, M.Sc.
 2. Przemysław Szary, M.Sc.
 3. Piotr Białczak, M.Sc.
 4. Marcin Gregorczyk, M.Sc.
 5. Paweł Łąka, M.Sc.
 6. Krzysztof Opasiak, M.Sc.
 7. Grzegorz Siewruk, M.Sc.
 8. Sławomir Nowaczewski, M.Sc.
 9. Mikołaj Kowalski, M.Sc.

Current MSc/BSc students at WUT, Poland

 1. K. Czerkas (BSc Thesis)
 2. A. Konopacka (MSc Thesis)
 3. T. Głowka (MSc Thesis)
 4. M. Gryka (MSc Thesis)
 5. A. Skorek (MSc Thesis)
 6. M. Fiłonowicz (MSc Thesis)
 7. J. Barszcz (MSc Thesis)
 8. K. Czyżyk (MSc Thesis)
 9. J. Jakubik (MSc Thesis)

Current MSc/BSc students at FernUniversitaet, Germany

 1. Diego Alex (BSc Thesis)

Defended PhD theses

 1. Usman Rauf, Bio-inspired Cyber Security and Threat Analytics, UNC Charlotte, USA (co-advisor with Dr. Mohamed Shehab and Dr. Nafees Qamar), July 2020

Defended MSc/BSc students at TU Darmstadt, Germany

 1. Syed Muhammad Aizaz Haider Zaidee: Inferring attackers' behavior using public scanning tools (MSc Thesis) - joint supervision with Dr. Andrea Tundis, October 2019

Defended theses (at FernUniversitaet, Germany)

 1. A. Dusza: Data hiding in the lengths of silence periods of VoIP conversations and its detection/prevention (MSc Thesis), April 2020
 2. C. Heinz: Network covert channels in Transport Layer Security protocol and their detection (MSc Thesis), April 2020
 3. J. Saenger: Feasibility Study of the VoIP Steganographic Method Utilization as a Privacy Enhancing Technology (MSc Thesis), September 2018
 4. D. Geisler: Using covert channels as a green networking technique (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2017 (Received: Enervie Award - Sudwestfalen Energie und Wasser AG, November 2018)
 5. S. Schmidt: A New Data-Hiding Approach for Silence Suppression-Enabled IP Telephony (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2016
 6. F. Riehm: QoS-aware Network Covert Channels Normalization (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016
 7. F. Lehner: Inter-protocol steganography using RTP/RTCP protocols and its detection (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016

Defended MSc theses (at WUT)

 1. E. Możejko: Analiza porównawcza systemów obsługi incydentów bezpieczeństwa / Comparative analysis of security incident handling systems (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2020
 2. J. Krasowski: Wykorzystanie mechanizmów SDN do zabezpieczenia sieci operatorskiej i jej klientów / The usage of SDN mechanisms to secure the ISP network and its clients (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2020
 3. P. Szary: Odwracalna steganografia sieciowa / Reversible Network Steganography, IT PW, Warszawa 2020
 4. J. Olszak: Projekt, realizacja i ocena zaawansowanego zdalnego laboratorium bezpieczeństwa sieciowego / Project, realization and evaluation of advanced remote network security laboratory, IT PW, Warszawa 2019
 5. M. Skowron: Ataki na urządzenia Internetu Rzeczy z wykorzystaniem analizy ruchu sieciowego oraz technik uczenia maszynowego / Analysis of traffic fingerprinting attacks on the Internet of Things based on machine learning, IT PW, Warszawa 2019 (Received: I Prize at the IEEE & Intel Thesis Contest, May 2020)
 6. K. Rostecki: Analiza komparatywna systemów do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa / Comparative analysis of security information and event management (SIEM) systems, IT PW, Warszawa 2018
 7. M. Kowalski: Ataki odmowy usługi w sieciach operatorskich oraz sposoby im przeciwdziałania / Denial of Service in telecommunication networks - attacks and mitigation, IT PW, Warszawa 2018
 8. M. Smoleń: Mechanizmy ochrony przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android / Defence mechanisms against fake applications on mobile devices with Android operating system, IT PW, Warszawa 2018
 9. T. Iwaszko: Analiza zabezpieczeń rozwiązań REST i SOAP oraz ich wpływ na wydajnosc usług sieciowych / Analysis of the security solutions for REST and SOAP and their impact on the performance of web services, IT PW, Warszawa 2018
 10. D. Hermanowski: Szacowanie ryzyka ataków na podstawie grafu ataków z uwzględnieniem informacji z systemów IDS/SIEM / Attack graph based risk assessment for situational awareness, II PW, Warszawa 2017
 11. M. Karwowski: Sposoby przeciwdziałania atakom rekonesansowym na przykładzie publicznego skanera Shodan / Reconnaissance attacks prevenstion on the example of Shodan, IT PW, Warszawa 2017
 12. K. Powójski: Ukryte kanały w IPv6 - badanie i analiza w rzeczywistych warunkach sieciowych / Covert channels in IPv6 - research and analysis in real-life networks, IT PW, Warszawa 2017
 13. M. Skwarek: Rekonesans DNS na podstawie analizy zawartosci zapytań AXFR / DNS reconnaisance based on content of AXFR queries analysis, IT PW, Warszawa 2017
 14. J. Grązka: Wyszukiwanie pełnotekstowe - analiza porównawcza silników wyszukiwania i systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 15. R. Kulesza: Ukrywanie informacji w telefonii IP poprzez wykorzystanie okresów ciszy w rozmowie / Information hiding using silence periods in IP telephony conversations (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 16. K. Borowska: Ataki rekonensansowe z wykorzystaniem publicznie dostępnych narzędzi na przykładzie wyszukiwarek Google i Shodan / Reconnaissance attacks using publicly available tools on Google Search Engine and Shodan examples (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 17. P. Jurczyk: Sposoby minimalizowania oddziaływania strat pakietów na transmisje strumieniowe w sieciach IP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 18. B. Lipiński: Ukrywanie informacji w ruchu sieciowym Skype: optymalizacja metody steganograficznej wraz z implementacją na platformie mobilnej Android / Skype steganography on Android mobile platform (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 19. M. Karas: Steganografia w transmisji wideo usługi Skype / Steganography in video Skype transmissions (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 20. P. Białczak: Multipleksacja kanału ukrytego jako sposób niejawnej transmisji grupowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 21. P. Kopiczko: Steganografia w sieci BitTorrent (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 22. M. Gregorczyk: Analiza niewykrywalnosci oraz opóznień metody steganograficznej TranSteg (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 23. B. Jankowski: Analiza wykrywalnosci wybranych metod steganografii sieciowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 24. S. Słoma: Protokoły wymiany klucza kryptograficznego dla protokołu SRTP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 25. W. Frączek: Steganografia sieciowa: Sposoby głębokiego ukrywania (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 26. P. Bienias: Zastosowanie protokołu OSPFv3 w sieciach MANET (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

Defended BSc theses (at WUT)

 1. M. Gryka: Badanie świadomości bezpieczeństwa użytkowników urządzeń z systemem Android / Security awareness evaluation of users of Android-based devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 2. J. Barszcz: Realizacja sieci botnet przy użyciu technologii blockchain / Botnet realization based on blockchain technology (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 3. J. Jabłoński: Ukrywanie informacji we współrzędnych geograficznych przy użyciu aplikacji treningowej na urządzenia mobilne / Information hiding using geographic coordinates exemplified by training application on mobile devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 4. D. Rękawek: System ochrony przed złosliwym oprogramowaniem typu crypto ransomware wykorzystujący techniki API Hooking i analizę drzewiastych modeli zachowań próbek złosliwego oprogramowania / Protection system against crypto ransomware using API Hooking technique and by analysis of tree behavior patterns of malware samples (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 5. P. Stępniak: Projekt i realizacja zdalnego wirtualnego serwera do anonimizacji aktywności w sieci Internet (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2019
 6. W. Pręcikowski: Wykrywanie oraz klasyfikacja zlosliwego oprogramowania na urządzenia mobilne z systemem Android bazująca na analizie sekwencji wywolań metod wirtualnych / Android malware detection and classification based on analysis of virtual method calls (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018 (Received: I Prize at the IEEE & Intel Thesis Contest, March 2019)
 7. A. Walecki: Badanie skuteczności mechanizmow zabezpieczeń dostawców rozwiązan sieciowych w detektowaniu i eliminowaniu ukrytej komunikacji / The study of the effectiveness of security mechanisms implemented by network solution vendors in the detection and elimination of hidden communication (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018
 8. J. Krasowski: Analiza rozwiązań mitygacji aplikacyjnych ataków (D)DoS / Analysis of application (D)DoS attacks mitigation solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018
 9. A. Krupski: Normalizacja ruchu sieciowego telefonii IP w celu przeciwdziałania technikom steganografii / Normalization of IP telephony network traffic to prevent steganography techniques utilization (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 10. M. Skowron: Analiza bezpieczeństwa w Internecie Rzeczy na przykładzie systemu inteligentnego domu / Internet of Things security analysis based on smart home systems example (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 11. M. Smoleń: Sposoby zabezpieczeń przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem Android / Protection methods against fake applications on Android-based mobile devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 12. K. Powójski: Bezpieczeństwo płatniczych kart zblizeniowych / Security of proximity payment solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 13. M. Skwarek: Analiza charakterystyki cyberzagrozeń wykorzystujacych protokół DNS / Cyber threats analysis based on DNS traffic (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 14. M. Podolski: Ukryte kanały w usłudze Dropbox / Covert channels in Dropbox cloud storage (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 15. S. Pakieła: Steganografia w komunikatorach tekstowych / Steganography in chat applications (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 16. B. Jakubczyk: Ocena skuteczności mechanizmów zapewniających prywatnośc uzytkownika na smartfonach z systemem Android / Effectiveness analysis of mechanisms for ensuring users' privacy on Android smartphones (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2015
 17. M. Urbanski: Steganografia w urządzenia mobilnych oraz jej wykrywanie / Steganography in mobile devices and its detection (BSc Thesis), II PW, Warszawa, 2015
 18. M. Karwowski: Ocena skuteczności mechanizmów zapewniania prywatności w sieci Internet / Internet users privacy preserving tools assessement (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 19. M. Krawczyk: Analiza sposobów ukrywania informacji w protokole Real Time Messaging Protocol / Steganography in RTMP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 20. R. Kulesza: Analiza porównawcza bezpieczeństwa usług VoIP i WebRTC / VoIP and WebRTC security (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 21. A. Grygoruk: Analiza metod detekcji i zapobiegania atakom (D)DoS / DDoS detection tools comparison (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 22. Ignacio Azagra Villares: Evaluation of steganographic cost for covert communication in IP networks (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 23. J. Grązka: Badanie jakości transmisji telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 24. M. Algawam: Comparison of steganographic cost of chosen LACK implementations (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 25. B. Lipiński: Steganografia w środowisku chmury obliczeniowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 26. M. Lipiński: Opracowanie cyklu laboratoriów bezpieczeństwa sieciowego (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 27. M. Karas: Steganografia w Skype (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 28. P. Szaga: Steganografia w strumieniowaniu multimediów (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 29. P. Kopiczko: Analiza ruchu w sieci BitTorrent (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 30. P. Ozimkiewicz: System do pomiarów jakości telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 31. B. Jankowski: PadSteg - system steganograficzny oparty o protokół ARP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 32. M. Gregorczyk: IPGeoStat: narzędzie administratorskie z usługą geolokalizacji adresów IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 33. W. Frączek: Steganografia w protokole SCTP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 34. P. Białczak: Steganografia w usłudze Google Suggest (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 35. S. Słoma: Porówanie buforów odbiorczych dla telefonii internetowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 36. M. Kulasza: Wirtualne laboratorium sieciowe (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 37. M. Kreft: Porównanie sposobów zapewniania bezbłędnosci transmisji dla metody steganograficznej LACK (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009
 38. A. Marcinkowski: Usługi alarmowe w telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

 


WM